Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kujawsko - Pomorska

Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika   
1 Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka"
w Górsku Gmina Zławieś Wielka 


Korespondencja: 
Hufiec ZHP Toruń 1 Szczep Harcerski
"Błękitna Jedynka" w Górsku
ul. Jagodowa 1 Górsk 
87-134 Zławieś Wielka

Dane administracyjne: 
Strona WWW: www.1shgorsk.jimdo.com
e-mail: ewerebacz@gmail.com 
NIP: 967-125-40-11
REGON: 340245801
KRS: 0000268190 

Numer konta bankowego szczepu:
33-9511-0000-2005-0026-6204-0001
1 Szczep Harcerski Bank Spółdzielczy
w Toruniu odział Zławieś Wielka

Administrator techniczny WWW:
hm. Michał Sawicki HR
michal.sawicki@zhp.net.pl

Komendant Szczepu

Instruktor wychowawca harcerski
harcmistrz  Jerzy Rębacz HR

Kontakt:
e-mail: ewerebacz@gmail.com

            Komendant Szczepu
            hm.  Jerzy Rębacz HR