Nasi przyjaciele harcerstwa 

Gmina Zławieś Wielka
Wójt Gminy Pan Jan Surdyka 

Prezes Oratorium 
ks. mgr Krzysztof Winiarski

Centrum Edukacji Młodzieży
w Górsku im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Dyrektor
ks. dr Paweł Nowogórski CSM
C
A

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Dyrektor
 mgr Dawid Basak

Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie
Dyrektor
mgr Małgorzata Jaśkiewicz

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Dyrektor
mgr Dawid Basak