6 Druzyna Wielopoziomowa "Skrzydlate Bractwo" z Przysieka

Drużynowa:  pwd. Paulina Osenka HO
Kontakt:                     
e-mail:   
paulaaaosa@gmail.com

Przyboczna: 
Druhna Agata Kwiatek HR