6 Druzyna Wielopoziomowa "Skrzydlate Bractwo" z Przysieka

Drużynowa:  pwd Agata Żyśko HR 
Kontakt: 725-132-823                          
e-mail:   
agata.zysko94@gmail.com