6 Druzyna Wielopoziomowa "Skrzydlate Bractwo" z Przysieka

Drużynowa:  pwd. Paulina Osenka HO
Kontakt: 577-077-802                          
e-mail:   
paulaaaosa@gmail.com

Przyboczna: 
Druhna Agata Kwiatek HR