7 Drużyna Wielopoziomowa
"Zdobywcy" z Rzęczkowa 


Drużynowy: dh. Kamil Bielicki

Kontakt: 781-066-751