7 Drużyna Wielopoziomowa
"Zdobywcy" z Rzęczkowa 


Drużynowy: pwd. Kamil Bielicki
Kontakt: 781-066-751