Próbna 3 Gromada Zuchowa "AGI-BAGI" z Górska 
Drużynowa: Druhna Aleksandra Szmidt
Kontakt: 514-034-610
e-mail: olaszmidt53@gmail.com 
Opiekun gromady: pwd. Agata Żyśko HR 
Kontakt:  725-132-823
                                        e-mail: agata.zysko94@gmail.com