Próbna 3 Gromada Zuchowa "AGI-BAGI" z Górska 
Drużynowa: Druhna Aleksandra Szmidt
e-mail: olaszmidt53@gmail.com 
Opiekun gromady: pwd. Agata Żyśko HR
 e-mail: agata.zysko94@gmail.com